Waarom registratie en monitoring?

Energiekosten verminderen:

 • Opsporen van onnodig verbruik
  Als er geen productie wordt gedraaid, behoort het verbruik minimaal te zijn. Deze nullast blijkt in de praktijk echter variabel en zeer groot te kunnen zijn en 24/7 door te gaan.
 • Opsporen piekgebruik
  Pieken treden op als, binnen de afrekenperiode, combinaties van verbruikers toevallig aan staan.

 

Productie proces optimalisatie:

 • Volgen van het machine park.
  Automatische registratie van bezettingsgraden, storingen en bedrijfuren.
 • Volgen van machine park in- en output.
  Automatische registratie van grondstoffen, geproduceerde eenheden/hoeveelheden, energie en afvalstromen.
 • Detectie van afwijkingen
  Real-time kengetallen bewaken, alarmeren en doormelden.

 

Management informatie:

 • Benchmarking
  Kengetallen (KPI's) genereren voor vergelijking van het grondstoffenverbruik, de productielijnen en de installaties.
 • Milieu registraties en rapportages
  Automatische registratie van afvalstromen, efficientie van grondstof gebruik.
 • Kwaliteit bewaking
  Omgeving en voedselketen registratie, HACCP registratie.

 

Koppeling aan interne ICT omgeving:

 • Automatisch verzamelen van productie gegevens.
  Uitlezen van tellerstanden en verbruiksmeters.
 • Automatisch resultaten van productie doorgeven aan ERP systeem
  Koppelen van de productiegegevens aan productieplanning en resultaatverwerking.
 • Automatisch doorbelasten van verbruik
  Aan afdelingen, budgetadministratie en budgetbewaking, nacalculatie. Factuur controle van de energieleverancier.

 

De achtergrond waarop dit gebaseerd is leest u hier.

 

Voor informatie

010 288 74 15

 

Energiekosten verminderen met de NexBox en NexMaster

 

 

KPI's en productieproces optimalisatie met de NexBox en NexMaster

 

 

Automatische registratie en koppeling aan het productieproces met de NexBox en NexMaster