Techniek

Systeemwerking

Het systeem bestaat uit NexBoxen, een communicatiemedium en het NexMaster programma. De NexBoxen verzamelen de gegevens en bewaren ze in het eigen geheugen.
Via het communicatiemedium worden de gegevens vanuit de NexBox overgezet naar de NexMaster.
De NexMaster registreert, verwerkt, presenteert en converteert de gegevens tot duidelijke en snel bereikbare informatie.

 

Systeem werking NexBox en NexMaster

NexBox

De NexBoxen worden op de gasmeters, elektriciteitsmeters, productietellers, flowmeters enz aangesloten. Dit kunnen digitale signalen zijn zoals pulsgevers of statusindicators. Ook kunnen analoge metingen met 0 V .. 10 V of 4 mA .. 20 mA uitgangen worden aangesloten.
De meetgegevens worden per 5 minuten in het interne geheugen van de NexBoxen opgeslagen.
Er kan een praktisch ongelimiteerd aantal NexBoxen op een NexMaster worden aangesloten.

 

Communicatie

Om gegevens van de NexBoxen over te dragen aan een NexMaster is een communicatie medium nodig.
Voor real-time verbindingen kan een Ethernet aansluiting (naar LAN of WAN) of 485 veldbus verbinding worden gebruikt.
Voor het periodiek (batch) overzetten van gegevens kunnen analoge (PSTN), digitale (ISDN) en draadloze (GSM) telefoonverbindingen worden gebruikt.

 

NexMaster

De NexMaster is een programma dat op een PC wordt geïnstalleerd. De NexMaster verzamelt de gegevens van de NexBoxen en zorgt ervoor dat deze gegevens worden opgeslagen in een database. Vanuit deze database kunnen de meetgegevens geanalyseerd worden met behulp van grafieken en spreadsheets. Tevens is er een uitgebreide mogelijkheid om de database gegevens automatisch te exporteren ten behoeve van de verdere ICT omgeving.

Voor het samenstellen van een NexBox / NexMaster installatie: klik hier

Voor informatie

010 288 74 15